Tekst in beeld, beeld in tekst

Tekst in beeld

Tegenwoordig krijgen we steeds meer leeswerk aangeboden. Informatie over wat we moeten en niet moeten, over wat van ons verwacht wordt en wat ons wordt aangeboden. Als we de teksten niet begrijpen, gaat de boodschap verloren. Want er is vaak geen tijd meer voor herlezen, laat staan om aan de afzender te vragen: wat bedoelt u precies?

Een goede tekst schrijven is maatwerk. Het vereist niet alleen taalvaardigheid maar ook een gestructureerde denkstijl en vooral veel inlevingsvermogen. Iedereen wil immers graag in zijn eigen taal en op zijn eigen niveau worden aangesproken. Wanneer de tekst niet aansluit bij de belevingswereld van de lezer, dan gaat de boodschap ook verloren. Als geen ander is de reclamewereld zich hiervan bewust. Maar niet alleen de reclameboodschap verdient de grootste zorg van de afzender! Juist in de nonprofit-sector is de kans groot dat er een hardnekkige miscommunicatie ontstaat wanneer wij er niet in slagen om onze informatie in heldere, doel- en klantgerichte teksten vorm te geven.

Beeld in tekst

Was tekst vroeger veruit de belangrijkste vorm waarin informatie kon worden overgebracht, tegenwoordig zien we ook andere vormen die hierin een steeds groter aandeel krijgen. Stonden vroeger de audio-visuele middelen nog wat los van het geschreven woord, tegenwoordig zien we een steeds grotere integratie van multi-media in schriftelijke informatiebronnen. De toenemende visualisering van de informatie en communicatie betekent voor de ontvanger vooral tijdwinst. En dat is, gezien de grote hoeveelheid informatie, zeker geen overbodige luxe!