Mijn visie op de samenleving

Onze parlementaire democratie is een goed doordacht concept. De grondwet van 1848 was niet alleen een juridisch meesterwerk, maar ook een geweldig psychologisch compromis tussen het gezonde verstand en het irrationele gevoel, een pragmatisch compromis tussen hoofd en hart.

De grondwet van Johan Rudolf Thorbecke was niet alleen een enorme stap voorwaarts in de richting van democratie en rechtsstaat, maar was ook een duurzame beslechting van het conflict dat de Nederlandse politiek eeuwenlang beheerste en het volk verdeeld hield, namelijk de machtsstrijd tussen Oranjeklanten en Patriotten.

De tijden zijn echter veranderd. Onze parlementaire democratie is uitgehold en uitgewoond. Dat betekent niet alleen dat het democratische gehalte van onze samenleving steeds verder in gevaar komt, maar ook neemt de kwetsbaarheid en instabiliteit van het gehele stelsel toe. Het gevolg kan zijn dat men op een ongunstig moment in een poging om schoon schip te maken het kind met het badwater weggooit.

Om dat te voorkomen is het nodig om terug te keren bij de werkelijke fundamenten van de democratie en van daaruit te bouwen aan een nieuwe waarachtige democratie met de rechtsstaat als basis.

In dit onderdeel van mijn website leest u in het eerste artikel mijn analyse op hoofdlijnen. In de verschillende subartikelen zal ik op verschillende aspecten en onderwerpen nader ingaan.