Uitvoerende kunstenaars zijn heel natuurlijke fotomodellen. Immers, tijdens een uitvoering treden zij op voor publiek. Als kijker van een foto van een artiest voel je je onderdeel van het publiek. Je ziet wat zij zagen, maar wel door de bril van de fotograaf.


Een levend beeld van Rembrandt samen met kindje Theater

 

 

 

Zangzangeres

 

 

 

 

koperblazer

Muzikanten

 

 

 

 

 

 DansBulgaarse volksdans